top of page

Tjänster

Vi erbjuder tjänster som täcker hela affärskedjan, från kravinsamling, kravanalys till design, lösningsförslag, Quality Management samt implementering. Efter implementering erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar anpassade efter era medarbetares kunskapsnivå. Vi ger er en kundnöjdhetsgaranti!
Kravanalys

Inget system kan byggas och utnyttjas optimalt om systemet inte uppfyller verksamhetens krav och förväntningar. Vi hjälper dig att fånga och översätta dina verksamhetskrav till färdiga lösningar.

Molntjänster

Funderar du på vad Office 365 är för nåt? Vill du veta hur du kan spara drift och förvaltningskostnader genom att migrera din on-premises lösning till molnet? Har du juridiska frågor? Hör av dig så hjälper vi dig att komma igång.
 

Quality Assurance

I rollen som kvalitetssäkrare ser vi till att dem framtagna lösningar och moduler uppfyller dem kvalitetskrav som ni ställer. Vi är med och kvalitetssäkrar hela kedjan från kravanalys till utveckling och förvaltning.
 

Disaster Recovery

Vår tjänst SharePoint112 ger dig som kund en bra natt sömn. Vi ställer upp vi akuta situationer för att få upp din SharePoint farm och sätta upp en plan för att förhindra framtida nedtider. Vi erbjuder också en kartläggning och hälsokontroll av din nyinstallerade farm.

 

Utbildning

Att ratta ett nytt system eller en ny lösning kräver alltid utbildning hos personalen. Utan utbildning tar det längre tid att anamma lösningen och acceptera förändringen. Våra duktiga utbildare guidar er i det nya systemet!

Samarbete

Vi hjälper din organisation att komma igång med samarbete och effektivisera era affärsprocesser. Vi har lång erfarenhet från diverse olika verktyg och lösningar. Kontakta oss för mer information.

 

bottom of page